Articles Сэтгэгдэл

Гарын авлага » Вэб Хостинг үйлчилгээ » Өгөгдлийн сан үүсгэх

Өгөгдлийн сан үүсгэх

Өгөгдлийн сан. (MySQL Database)

Хэрэв вэбийг хөгжүүлж байгаа хүн динамик хөдөлгүүр ашиглан вэб хуудас хийж байгаа тохиолдолд мөн PHP Script хэрэглэгж байгаа тохиолдолд MySQL өгөгдлийн санг ашиглах шаардлагатай ба мөн энэхүү номонд өгөгдлийн санг хэрхэн хуулах талаар дурдсан байгаа. Харин бидний жишээн дээр Linux вэб байршуулах үйлчигээний өгөгдлийн сантай багцыг сонгосон байгаа. Ингээд удирдлагын панелаараа хэрхэн өгөгдлийн сан үүсгэх талаар үзъя.

Урьдны FTP үүсгэсэнтэй адил Manage Website цэснээс Database Manager дэд цэснээс List Database-г сонгож дараагийн цонх руу шилжинэ.

Дараагийн цонхонд шилжсэний дараа доорх зурганд байхтай адил байх ба Add Database гэсэн товч байх ба FTP user үүсгэсэнтэй адил өгөгдлийн сангаа үүсгэнэ.

Add Database точийг дарснаар гарч ирэх цонх доорх зурганд байгаа бөгөөдь мөн адил хэрэглэгч өөрийн дураар * одны тэмдгэлгээтэй хэсгүүдийг бөглөж submit товчийг дарж өгөгдлийн сангаа үүсгэнэ.

Анхаар! Аливаа нууц үгийг хялбар тайлагдахгүй байх үүднээс 6-аас дээш жижиг том үсэг, тоо тэмдэгт хольж өгвөл илүү найдвартай.

Written by

Filed under: Вэб Хостинг үйлчилгээ

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>